Functional Medicine

Vad är Functional Medicine?

En vetenskapsbaserad metod för att utvärdera, behandla och förebygga sjukdomar. I korthet kan man säga att metoden är mer patientinriktad än sjukdomsorienterad. Den behandlar inte symptom utan letar efter bakomliggande orsaker till sjukdomar. Den främjar hälsa genom att fokusera på den unika hos varje individ. Inom Functional Medicine har man en helhet syn på kroppen och betrakta den som är sammankopplade av flera funktioner till varandra som påverkas av kost, fysisk aktivitet, näringsstatus, stresstillstånd, sociala relationer och bara till en viss del av våra gener.

Inom Functional medicine ägnar man mycket tid åt sina patienter, lyssnar på bakgrundshistorien och granskar interaktioner bland de genetiska, miljöpåverkan och livsstilsbetingade faktorer. Detta påverkar hälsan långsiktigt och kan orsaka kroniska och komplicerade sjukdomar.


Hitta oss:


Adress:

Benarebyvägen 160. Mölnlycke


Email:

info@drbolouri.com


Telefon:

(+46) 709 75 74 96

Copyright @ All Rights Reserved