Dr. Hayde Bolouri (Ph.D.)

Hjärnforskare, författare och funktionsmedicinare
Certifierad på RECODE, Revering Cognitive Decline, med funktionsmedicinska synsätt

Funktional Medicine

Välkommen till framtida medicinen! Här behandlar man inte symptomen hos individen utan omsorgsfullt letar efter och identifierar grundläggande orsaker till komplexa och kroniska sjukdomar. Funktionsmedicin är den moderna uppgraderade versionen av skolmedicin med djupgående utredning av individens helhet med systembiologi i fokus.

Livsstilsoptimering för hjärnan

Med hjälp av en kliniskt validerad hälso- screeningutrustning kartläggs och identifieras eventuella hälso-förbättringsmöjligheter. Även om systemet är avsett för riskbedömningar relaterade till individens livsstil eller andra faktorer dock ger en icke-invasiv undersökning svar på mer än 40 biomarkörer som kan vara livsviktiga från ett hälsoperspektiv.

Kosthållning vid Alzheimers​

För optimal hjärnhälsa behöver vi energi. Mitokondrierna är cellernas kraftverk och behöver många mikronäringsämnen för att producera energi till sin värdcell och deltar i processen av en välfungerande kropp. De varierar i antal från tusen till tiotusental beroende på vilken celltyp. Vid fysisk aktivitet ökar antal mitokondrier i cellerna för att öka energin i cellulärnivå.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Sköna sinnen

Sköna sinnen är vår blogg där vi pratar om de senaste händelserna inom forskning och medicin vad gäller Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Här hittar du även lyckliga historier om hur vi lyckats bromsa Alzheimers hos patienter, och fått dem att åter igen komma ihåg hur underbart livet är.

Om mig

Hayde Bolouri

Hjärnforskare, medicine doktor i neurovetenskap (PhD), författare och föreläsare, peer reviwer i medicinska tidskrifter inom hjärnforskning och hälsa. Funktionsmedicinare, tränad och certifierad av Dr. Dale Bredesen på programmet ReCODE, "Reversing Cognitive Decline" inom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. Medlem i Functional Medicine i USA.

Hayde Bolouri

Hjärnforskare, medicine doktor i neurovetenskap (PhD), författare och föreläsare, peer reviwer i medicinska tidskrifter inom hjärnforskning och hälsa. Funktionsmedicinare, tränad och certifierad av Dr. Dale Bredesen på programmet ReCODE, ”Reversing Cognitive Decline” inom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. Medlem i Functional Medicine i USA.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.