Hur kan vi skydda våra hjärnor mot Alzheimers?

Min passion för att hjälpa andra människor har lett mig till ett nytt tankesätt och det är att betrakta sjukdomar som en obalans hos varje individ. Det är den största anledningen till att sedan många år tillbaka började jag förespråka funktionsmedicin. En och samma diagnos hos flera individer betyder inte av en och samma rotorsak utan att det kan bero på flera olika underliggande faktorer. Tvärtom kan ett och samma missförhållande orsakar olika obalanser, till och med diagnoser och manifesterar på olika sätt hos olika individer d.v.s. samma förhållande kan visa sig med flera olika ansikten. 

Epigenetiken – största upptäckten inom modern medicin

Vi får hoppas att inom en snar framtid kommer nya hållbara behandlingsmetoder för att adressera våra kroniska och åldersrelaterade sjukdomar – med tanke på att enligt många experter är vi en åldrande befolkning. Faktumet att vi blir äldre anser jag är en dålig ursäkt och ingen orsak till kroniska tillstånd och i synnerhet demenssjukdomar. Jag lägger inte ens skulden på våra gener och genvariationer. Och vet ni varför? För att allt vad jag har utforskat under flera decennier handlar om en och samma sak, Epigenetiken. Det vill säga i vilken miljö vi utsätter våra gener kommer att resultera hälsa eller ohälsa. Därför tycker jag att epigenetiken är den absolut största upptäckten inom modern medicin!

Epigenetik påverkar hälsan i mycket högre grad än själva genetiken

I böckerna ”Blue Zones” och ”Live to be 100” har man lagt fram bevis på hur sunda kosthållningar förlänger livet med hälsa i behåll. Insikten om hur födoämnen optimerar våra gener är avgörande för en beständig hälsa. 

Är det verkligen sant att ens livsstil kan minska risken för Alzheimers?

Finns det kliniska prövningarna som visar orsakssambandet?

I en banbrytande klinisk studie som publicerades 2015 upptäckte man hur relativt enkla livsstilsstrategier kunde förhindra demens. Dessa inkluderade kost, motion, intellektuella stimulanser och regelbunden kontroll hjärt-kärlsystemet. Dessa faktorer lyckades återställa och förbättra kognitiva funktioner hos äldre vuxna. Under en relativt kort tid som två år lyckades deltagarna att förbättra sina kognitiva funktioner upp till 25-procent. Den mest anmärkningsvärda effekten av dessa strategier fanns i försökspersonernas förmåga att utföra komplexa uppgifter med 83 procent ökning såsom att komma ihåg telefonnummer och sköta sina ärenden effektivt. Snabbheten att utföra komplexa uppgifter även ökades med 150 procent.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25771249/)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690803/

Är inte dessa tillräckliga bevis för att vi inser och erkänner att hjärnan läker sig och är ett självläkande organ om vi ger den vad den behöver?

Följande är ett annat sätt att komma till insikt om samverkan mellan rotorsaker till nedbrytande processer och hjärnsjukdomar som Alzheimers. 

De senaste tio åren har neurologen Dale Bredesen visat stora framgångar med en funktionsmedicinsk livsstilsbaserad behandling för allt från lindrigt nedsatt kognitiv förmåga (MCI) till svår demens och begynnande Alzheimers. Hans diagnostiska verktyg, analyser, frågeformulär och undersökningar har visat att det finns omkring 50 möjliga orsaker till Alzheimers. Varje patient brukar ha en kombination av upp till 50-tals underliggande patologiska faktorer och brister eller samverkande processer. Mer detaljerad information kan ni läsa i boken Rädda Din Hjärna, Nu!

Bredesen har framförallt funnit att varje demenspatient passar in i någon av de fem huvudgrupper med femtiotal underliggande faktorer. Han brukar belysa detta med exemplet av ”många hål i taket”. Det går inte bara att laga ett hål. Om det regnar, kommer det ändå att regna in, om man inte har upptäckt och lagat alla hål samtidigt. I boken Slutet för Alzheimer beskriver han 36 sådana faktorer, men eftersom boken skrevs år 2016 och fler upptäckter har gjorts, närmar sig siffran numera 50. 

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.