Alzheimer som diabetes typ III

Studierna som beskrev Alzheimer som diabetes typ III började komma år 2005. Detta beror på att Insulin är direkt relaterad till Alzheimers sjukdom genom flera mekanismer. Till exempel, efter att insulinmolekylerna har gjort sitt jobb i blodet och sänkt glukosen då måste kroppen degradera insulin för att förhindra blodsockret faller för lågt. Degraderingen sker via ett enzym som kallas insulinnedbrytande enzym (IDE). Och vet du vilket ytterligare ämne som degraderas av IDE?

Amyloid plack, de klibbiga proteinfragmenten som förstör synapserna i Alzheimers sjukdom. Men enzymet IDE kan inte degradera båda på en gång. Om IDE bryter ner insulin, kan det inte bryta ner amyloid, mer än en brandman kan slå en brand i den norra delen av staden om han/hon sprutar vattnet på en brand vid södra änden. Kroniskt höga nivåer av insulin avleder IDE från att bryta ner amyloid och ökar risken för Alzheimers sjukdom.

Att minska insulinresistens hos personer med kognitiv dysfunktion är därför en kritisk del av den återställande processen och därmed optimal metabolism.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.