Alzheimers, en komplex sjukdom

Varför är Alzheimers en komplex sjukdom med multipla bakomliggande faktorer i sjukdomsutvecklingen? 

Varför är förståelsen om kroniska folksjukdomar idag viktigare än någonsin tidigare? Är det inte för att vi har ställts inför verkligheten att vi måste skydda oss och andra mot de oväntade hoten som annars när som helst kan dyka upp? Vi anpassade oss snabbt till nya rutiner skapade för just den akuta pandemin med hopp om att det var en engångsföreteelse. Men det fanns redan flera pågående pandemier som vi inte riktigt visste hur vi skulle hantera och därför hade vi skjutit upp till ett senare skede när eventuellt nya läkemedel utvecklas. Men finns det åtgärder som vi själva kan göra innan de har hittat på nya mediciner speciellt nu när även den senaste molekylen, Aducanumab mot Alzheimers möttes av frustration och även oro. Aducanumab, en så kallad monoklonal antikropp mot beta amyloid som injiceras direkt i blodet tycktes tvätta bort 10–15 års upplagring av beta amyloid under ett år. Man har använt läkemedlet på helt friska äldre med ansamling av beta amyloid och även på patienter med down syndrom, som oftast även drabbas av Alzheimers. Man har även fått bakslag den här gången eftersom man testade på de som redan har fått minnesproblem. Återigen upprepades samma misstag. Även om man lyckades ta bort beta amyloid fortsatte patienter att må sämre. 

Drömmen om framgångsrika behandlingar inom en snar framtid går ut på en tidig diagnostik, ungefär vid 50 års ålder på en minnesmottagning, där man efter sjukdomsbesked får en tablettbehandling för att helt enkelt minska amyloid-produktionen. 

Men trots decennier av forskning finns det ingen enighet om vad som orsakar Alzheimers. Det är kanske dags att ändra på förståelsen och sättet hur vi studerar tillståndet med hopp om effektiva behandlingar i framtiden.

Läs hela artikel som publicerades i NewScientist, här: 

https://www.newscientist.com/article/mg25233593-300-why-alzheimers-is-not-a-single-disease-and-why-that-matters/#ixzz7BWOT5Y81

 

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.