Är demens vår sista obotliga utväg?

Kroniska sjukdomar, i synnerhet Alzheimers stjäl oftast åratal av kvalitetstid vid slutet av ens liv medan de innebär en stor sorg och slitsam stress för familjer och vänner. Cirka 47 miljoner människor världen över lider av en demenssjukdom och antalet uppskattas öka med nästan 300 procent till år 2050. 

I det här debattinlägget av Dr. Hayde Bolouri, hjärnforskare och medicine doktor i neurovetenskap lyfter hon frågan om man har rätt fokus i kampen för att besegra demenssjukdomarna och i synnerhet Alzheimers. 

Kognitiv funktionsnedsättning kan manifesteras som minnesförlust, den kryper långsamt in i ens hjärna och leder till diagnosen demens. Idag står diagnosen Alzheimers för de flesta demensfall och betraktas fortfarande som en obotlig sjukdom. Antalet Alzheimersfall ökar i en oroande takt. Det är den dyraste och svåraste utmaningen inom sjukvården och idag tycks den krypa nedåt i åldrarna med en allt tidigare debut. Dessutom drabbar inte sjukdomen bara personen i fråga utan alla runt omkring. Individer som bär på ApoE4-genen lever ständig med rädslan att ”gå in i dimman” om man blir äldre bara för att de redan har tilldelats detta öde. 

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.