Ät dig till ett SKÖNT sinne

Sambandet mellan kost och mental hälsa har alltid intresserat forskare världen över. Den amerikanska forskare dr. F Curtis Dohan var en av de som först lade märke till sambandet mellan matbristen, som i själva verket var brist på vete, och psykiska störningar under andra världskriget och efterkrigstidens Europa. Han anmärkte en väsentlig minskning av antalet schizofrenipatienter på sjukhus. Även om man inte kunde bevisa sambandet just då, så har man kunnat idag genom långtidsstudier och modern teknik verifiera det skadliga den skadliga effekten av gluten.

Dr. David Perlmutter beskriver ämnet i sin senaste bok ”Grain Brain” detaljerat och baserad på hans fleråriga medicinska erfarenhet samt hundratals vetenskapligt publicerade studier från framstående forskare på anrika forskningsinstitut.

Om mental balans med rätt kost skriver han så här:

All denna diskussion om det lömska sambandet mellan gluten och vanliga psykologiska störningar väcker otvivelaktigt frågor om glutenets betydelse i psykiska åkommor. Bara i USA lider omkring fyrtio miljoner vuxna från ångest till de komplexa sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Vad visar då forskningen om gluten och de gåtfulla psykiska sjukdomarna som schizofreni och bipolär sjukdom? I första hand handlar det om komplicerade sjukdomar med både genetiska och miljömässiga faktorer, men studie efter studie visar att människor med dessa diagnoser är även ofta glutenintoleranta. Och om de har celiaki, löper de en betydligt större risk för att drabbas av dessa sjukdomar än andra människor. Det finns dessutom ny forskning som visar att glutenintoleranta gravida kvinnor föder barn som löper nästan 50 procent högre risk för att insjukna i schizofreni senare i livet.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.