Autoimmuna sjukdomar eller livsstilssjukdomar?

immunitet

Jag tycker att dessa sjukdomar verkligen är våra tidssjukdomar som måste tas på allvar. Trots att det finns 80 miljoner människor som lider av autoimmuna sjukdomar endast i USA och 150 miljoner världen över så har vi fortfarande ingen gemensam vårdstrategi att erbjuda patienter. Nu har forskarna även börjat upptäcka förekomsten av autoimmuna mekanismer i cancer, hjärt- kärlsjukdomar, och neurodegenerativa sjukdomar vilket innebär att siffran fortsätter att stiga. Reumatiker hänvisa till reumatologi, psoriasis patienterna till dermatologi, demenssjukdomar till neurologi och för Hashimotos till endokrinavdelning fast alla dessa sjukdomar har en icke fungerande immunförsvar gemensamt.

Vad är autoimmunitet?

Autoimmunitet är när kroppen inte längre kan känna igen sina egna celler och istället börjar attackera dem. Det finns många ämnen som hjälper till att ändra formen på cellerna och presentera dem till immunförsvaret som skadliga inkräktare.

Dagens medicin erbjuder dessa patienter behandlingar med immunsuppressiva mediciner medan kroppen skriker efter immunförstärkande ämnen. Att äta inflammationsfri kost (inte antiinflammatorisk, vi tar upp det en annan gång) är ett smart sätt för att förstärka kroppens försvarssystem och därmed balansera det i molekylär nivå. Det är en bra början!

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.