Den sköna Hjärnhälsan som ligger varmt om hjärtat

Efter årtionden av forskning och miljarder spenderade dollar, har den konventionella medicinen inte kunnat ge Alzheimers patienter minnet tillbaka. Det bästa man kan hoppas på och om man har tur är ett par år uppskjutning av symptomen.

Varför? Eftersom de har missat skogen för träden …

De har hängt sig så mycket på amyloid plack och tau protein som de helt och hållet har missat det mest uppenbara symptomet på Alzheimers som dyker upp 10 år innan sjukdomen verkligen har tagit över. Den krympande hjärnan!

Faktum är att en hjärna skadad av Alzheimers krymper som en druva i sommarsolen. Och det mest utsatta området är hippocampus där minnen, inlärning, tänkandet och planering lagras. Inte nog med det! Hippocampus ingår i det limbiska systemet som står för det emotionella. Därför Alzheimer patienter förlorar så småningom sitt ansiktsuttryck och har mer och mer svårt uttrycka känslor med tiden. Om ni är intresserade av att veta mer så rekommenderar jag boken ” The anti- alzheimer Prescription” av Dr. Vincent Fortanasce.

Den konventionella medicinen har helt enkelt inga mediciner, behandlingar eller terapier att erbjuda alzheimer patienter.

Men en studie från Oxford University visade för några år sedan att en helt naturlig cocktail av tre enkla B-vitaminer kan stoppa hjärnan att krympa.

De häpnadsväckande resultaten publicerades i den berömda medicinska tidskriften ”The Proceedings of the National Academy of Sciences”. De visade att patienter med mild till måttlig hjärnkrympning som tog vitamin B6, vitamin B12 och folsyra saktade hjärnans krympning med en oöverträffad 90%!

“Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B- vitamin treatment,” PNAS 2013; May 20 (epub ahead of print)

Ja, det stämmer 90%! Enkelt uttryck, med denna behandling kommer patienterna tillbaka från Alzheimers avgrund.

Och om det låter osannolikt så får jag försäkra er om att ingen var mer förvånad än forskarna själva …

Dr. A. David Smith som var studieansvarig blev fullständigt häpen och tyckte att det var en stor effekt, mycket större än vad de skulle ha drömt om:

“It’s the first and only disease-modifying treatment that’s worked.”

Men hur många av dessa forskningsresultat når ut till allmänheten?

En annan grupp forskare gjorde MRI-skanning på hjärnor av dessa patienter och tittade just på de specifika områden som skyddades av denna naturliga cocktail. Och otroligt nog var dessa områden var helt intakta som normalt skadas av Alzheimers sjukdom.

Efter granskning av MRI- bilderna sa Paul Thompson, professor i neurologi och chef för Imaging Genetics Center vid UCLA School of Medicine, så här: ”Jag har aldrig sett MRI resultat som visar skyddande effekt på den här nivån.”

Faktum är att det enda som är mer imponerande är effekten av dessa tre enkla B-vitaminer bara på minnet.

Det finns flera studier som förstärker dessa resultat om ni är intresserade:

“Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B- vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial.” Int J Geriatr Psychiatry. 2012; 27(6): 592-600

“Four Clinical Trials Further Clarify The Role Of Physical Activ- ity In Cognitive Function And Dementia,” PRNewswire (www. prnewswire.com), 7/15/12

Men det finns ett annat sätt att ge din hjärna ännu mer skydd mot Alzheimers epidemi. Den är lika enkelt och helt gratis!

Liten övning gagnar hjärnan i längden

Enligt fyra studier presenterade 2012 på Alzheimers Association International Conference i Vancouver, kan motion vara ett av de bästa sätten att skydda oss mot Alzheimers.

En av studierna omfattade 120 vuxna med stillasittande livsstil utan demens. Hälften av dem fick promenera regelbundet och den andra hälften fick endast stretcha. Ett år senare mättes hippocampus (minnesregionen) hos varje deltagare med MRI.

Efter bara ett år hade storleken på hippocampus ökat med 2 procent i promenad gruppen vilket var extra viktigt eftersom krympande hjärna är en av kännetecknen för Alzheimers.

Hjärttest avslöjar demens

Det är svårt att tro en hjärttest kan förutsäga ens risk för demens bättre än ett faktiskt demensprov. Men enligt forskningsresultat från 2013 rapporterat på tidskriften ”Neurology” är detta ett faktum idag. Det kan klassa nu under ”otroligt men sant”.

Forskarna tittade på brittiska försökspersoner från Whitehall II-kohortstudien med en genomsnittlig ålder på ungefär 55 år. De jämförde Framingham hjärtsjukdomar och strokes riskvärde – ett populärt test för att mäta 10-årig hjärtrisk – med kardiovaskulär risk Faktorer, åldrande och demens (CAIDE) risk poängsättning.

“Predicting cognitive decline: A dementia risk score vs the Framingham vascular risk scores.” Neurology. 2013; 80(14):1300-6.

Försökspersonerna fick kognitiva tester inklusive faktorer som minnes-, vokabulär- och resonemangsfärdigheter vid tre olika tidpunkter under ett 10-års uppföljning.

Efter 10 år hade den höga risken för hjärtsjukdomar och stroke korrelerades till kognitiv försämring på nästan alla områden. I slutändan var hjärtprovresultat starkare riskfaktorn för en senare mental dysfunktion.

Så vad är slutsatsen? Hemligheten till ett frisk långlivad hjärna ligger verkligen i ditt hjärta.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.