Din sköna hjärna!

För två år sedan när jag publicerade en fallstudie om läkning av ett bensår, var inte bensåret som läkte fint och smidigt, var det svåra utan erkännandet av att en inflammationsfri kost och livsstilsoptimeringar kan läka såret. Jag hade jobbat på konceptet ”inflammation free diet” långt innan och hade till och med formulerat många hudvårdsprodukter som mottogs väl av mina klienter bl.a. ett par diabetiker med svårläkta bensår om vi inte ska ta upp här de positiva kosmetiska effekterna hos produkterna. För att de kommer ni snart läsa om och var ni kan skaffa.

Även när artikeln blev accepterad och publicerad av tidskriften Dermatology of Case Report , togs den inte emot av någon större entusiasm av dåvarande arbetskollegor. Ingen var nyfiken på eller intresserad av att fråga hur det hade gått. Vad hade jag gjort. Fanns det någon möjlighet till att hjälpa andra med samma problem? De hade kanske roten av sin sjukdom i inflammatoriska reaktioner orsakade av deras livsstilar. Eftersom inte ens den etablerade sjukvårdssystemet hade tillräckligt med kunskap om inflammation, och inte ens var uppdaterade för den delen. Vad gäller kroniska sjukdomar som har sin grund i en eller flera inflammatoriska reaktioner, kan ha påbörjats ett par decennier innan utan att man ens har några tydliga symptom.

Jag kommer ihåg när jag åkte till Stockholm för första gången för att träffa en grupp likasinnade människor; forskare, läkare och andra sjukvårdspersonal var bara Dr. Peter Martin som lyfte fram och gratulerade om artikeln. Han förstod precis vad det handlade om.

https://pdfs.semanticscholar.org/f0d9/0882a9dc8103fe93c863ce4d5a01a959cfef.pdf

Idag efter dryga två åren har man börjat inse vilka förödande konsekvenser innebär en inflammatorisk reaktion för den drabbade individen. Det är inte bara ett paradigmskifte utan en revolution som är på gång inom medicin. Nu behöver inte en läkare bli överarbetade eller utbränd p.g.a. de långa vårdköerna vad gäller kroniska sjukdomar. Vårt närvarande och existerande sjukvårdssystem råder inte brist på duktiga personal för att det är vad de redan är. Det är för att de inte är tränade på hanteringen av kroniska sjukdomar. Det är mycket kostsamt för samhället men framför allt slitsamt för en läkare som saknar tillfredställandet hos sitt jobb.

How do you know IF you don’t look???

Idag när man har skannat 100 000-tal hjärnor och upptäckt otillräcklig eller nedsatt blodförsörjning i en eller olika delar av hjärnan då vet man med största säkerhet hur hjärnan kan ändra sig. Är du intresserad av att titta på skannade bilder av hjärnor, besök Dr. Amen’s största databas med mer än 150 000 bilder av hjärnor med nedsatt hjärnfunktion: https://www.amenclinics.com

Hur inflammation kan åtgärdas och stoppas på olika sätt. Men givetvis inte m.h.a. antibiotika, som fortfarande vissa läkare tror att de kan lösa problemet med inflammation, utan med en optimering av vad man stoppar på och i sig. Vad man helt enkelt blir utsätts för. Till exempel vad man får på sig, så har man fått i sig. Det finns bl.a. flertal miljögifter fortfarande i många marknadsprodukter. Dessa påbörjar förr eller senare en inflammatorisk reaktion i kroppen som i sin tur leder till inflammation i hjärnan.

Idag om man frågar någon hur dennes HJÄRTA mår så kan man direkt hänvisa till sin senaste hjärtundersökning hos sin kardiolog och säkerligen stämmer det väl med vad kardiologen har sagt. Men om man frågar någon hur dennes HJÄRNA mår så vet ingen. För att ingen någonsin eller någonstans har sagt eller sett det.

Jag välkomnar gladeligen här den pågående evolutionen inom medicin som håller på att utformas här i Sverige.

Idag finns många markörer som avslöja hur man mår i sin hjärna. Finns någon inflammation på gång eller inte. Vilka näringsämnen behövs för att hindra inflammation och därefter balansera och till och med förbättra hjärnfunktioner. Allt den här ingår även i en anti-åldrande strategi. Idag behöver man inte vara rädd för sin ålder för att det finns många sätt att förbättra hjärnfunktionen upp till flera år yngre om inte årtionde.

Om du vill veta din biologiska ålder och stoppa åldrandet så kan du kontakta mig. Idag kan man även kolla sin nuvarande biologiska ålder, följa sin hälsostatus och nå sitt hälsomål med hjälp av ett system som finns hos mig på Bolouri Research Center.

Min vision är att se till att Sverige skall stå på topp vad gäller hälsosjukvården. Det är vi värda!

Var rädd om din underbara hjärna!

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.