En skön molekyl

Även om många tycker att livsstilsoptimeringar är populärvetenskaplig och inte evidensbaserad, så skulle jag svara så här:

Dessa har blivit standardfrågor från många som inte orkar sätta sig ner och uppdatera sig mot den enorma inflöde av vetenskapliga rapporter och även randomiserade studier som handlar bara om livsstil, d.v.s. effekten hos Epigenetic.

De som verkligen är drabbade av de negativa effekterna av våra farliga livsstilar är ändå patienter och deras anhöriga. Och den goda nyheter är att de har förstått vilka positiva effekter kan de få så fort de bestämmer för att optimera sina livsstilar!

Och här kommer lite extra info från en av framstående neurologer med erfarenhet från 20 000-tals patienter med ”Broken Brain” nämligen dr. Perlmutter:

Under de senaste 10 åren har det varit en betoning på betydelsen av DHA, omega-3 vad gäller hjärnhälsa. DHA representerar över 90% av alla omega-3, fleromättade fettsyror i hjärnan, och dessutom är det 10 – 20% av hela hjärnans fett. DHA är speciellt koncentrerad i den gråa substansen och är också en viktig del av det cellulära membranet hos neuroner. DHA har också en viktig roll att spela i funktionen och strukturen av mitokondrier, frisättningen av neurotransmittorer, uttryck av DNA, skapandet av myelinet runt nervcellernas axoner, inflammationshanteringen i hjärnan s.k. neuroinflammation samt tillväxtfaktorer till nervceller och differentieringen av hjärnceller.

DHA spelar en särskilt viktig roll i främre hjärnbarkenför att planera, att följa instruktioner och fatta beslutsamt att uppmärksamma de olika uppgifterna som vi är engagerade i och planera även för framtiden och lösa problem.

Även om denna fettsyra är så viktigt för hjärnan är det mycket märkligt att varken hjärnan eller resten av kroppen faktiskt kan producera DHA. Två av de viktiga enzymerna som krävs för att göra DHA från sin föregångare, alfa-linolensyra, är faktiskt ganska ineffektiva hos människor. Men när hjärnan får DHA levererad till, håller den fast vid det. Faktum är att det är uppskattat att halveringstiden för DHA i den mänskliga hjärnan är 2,5 år, medan i den perifera vävnaden är hälften av DHA borta bara på två minuter.

Vill ni veta mera kontakta mig

Eftersom DHA inte är något som våra kroppar gör i någon betydande grad, måste vi definitivt konsumera detta kritiskt viktiga näringsämne. Vi vet att när kvinnor tar DHA medan de är gravida tenderar det att förlänga graviditeten i genomsnitt 2,5 dagar. Detta innebär en genomsnittlig ökning av födelsevikten med cirka 50 g, vilket visar sig ge en kognitiv fördel till fostret senare i livet. En studie visade att kvinnor som tagit 200 mg DHA genom per oral i fyra månader under graviditeten hade barn som hade förbättrat kognitiv funktion när de var fem år gamla.

Från de yngsta till de älsta har forskning visat en korrelation mellan högre nivåer av DHA, mätt genom blodprov och bättre icke-verbal resonemang, såväl som arbetsminne och mental flexibilitet hos 35 till 54-åringar.

I den nu kända  Memory Improvement with docosahexaenoic acid (DHA) Study  (MIDAS) fick 485 friska äldre (genomsnittlig ålder 70 år), som själva rapporterade lindriga minnesförsämringar, antingen 900 mg DHA eller placebo i 24 veckor. I gruppen som mottog DHA var det en förbättring av episodiskt minne såväl som visuellt, och en korrelation mellan deras DHA-nivåer i blodet med episodiskt minne noterades.

Data från Framingham-studien har korrelerade blodhalten av DHA med lägre risk för mild kognitiv försämring eller demens. Efter 809 individer (medelålder 76) utan demens i början av studien visade efter en nio års kontroll att de personerna med högsta DHA-nivåer hade 47% lägre risk för all demens.

Vid förhöjda Homocystein nivåer som förknippas med ökad risk för kranskärlssjukdom, vaskulär demens och till och med Alzheimer sjukdom finns även hos individer som har olika genetiska variationer av det som kallas MTHFR. Det noteras att DHA faktiskt kan bidra till att minska homocystein hos dessa individer.

Inflammation är hörnstenen i nästan alla kroniska degenerativa tillstånd, inklusive Alzheimer sjukdom, Parkinsons, diabetes, cancer och kranskärlssjukdom, för att nämna några. DHA och andra omega-3 hjälper till att lösa kronisk inflammation genom att aktivera vad som kallas specializedpro resolving mediators. Vi börjar bara förstå denna vetenskap, men potentialen som går framåt för att snabbt dra ner kronisk inflammation genom att utnyttja denna biokemi verkar vara djupgående.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.