Funktionsmedicin med Evolutionsmedicinsk filosofi och förhållningssätt

Vad är Funktionsmedicin? 

När vi är friska tänker vi inte på vår kropp och dess behov. Vi lever gott och tänker inte på något annat! Allt är frid och fröjd!

När vi mår dåligt kan det vara av olika skäl. Vi kan må dåligt av fysisk smärta eller av psykiska besvär. Det ena påverkar det andra då fysiskt, mentalt och känslomässigt lidande är sammankopplade. Denna sammankoppling syns även bland andra levande varelser i naturen. Svampangrepp på en gren kan smittas vidare på resten av trädet och de närliggande träden.

En vetenskapligt baserad filosofi med individfokuserad syn, skapad av en modern medicinsk förhållningsmodell kallad för Evolutionsmedicin, förklarar denna sammankoppling. Med hjälp av denna modell identifieras rotorsak till komplexa kroniska sjukdomar och senare används kunskapen för at bota dessa och främja en god hälsa.

Ur ett funktionsmedicinskt perspektiv är ett hälsosamt liv mer än bara ett liv utan sjukdomar utan snarare ett liv fylld med energi, ork, glädje, lust – ett liv i balans.

Funktionsmedicin utesluter inte den traditionella medicinen utan använder denna som baskunskap för att bygga upp nya dimensioner för den ultimata hälsan. Man arbetar både förebyggande och behandlande.

Grundpelarna i den Evolutionsmedicinska modellen är:

  • En patientcentrerad vård där patienten delar med sig av sin egen livshistoria och blir hörd och sedd av sin läkare eller funktionsmedicinska terapeut. Patienten känner sig delaktig i processen. Läkaren eller terapeuten bilda sig en tydlig uppfattning om sjukdomstillståndet. Det blir en upptäcktsfärd för patienten tillsammans med sin behandlande läkare eller terapeut. Resans mål är att komma fram till en patientanpassad behandlingsplan!
  • Vetenskapliga evidensbaserade metoder tillsammans med kliniska erfarenheter i ett samspel med patientens behov, livshistoria, genetiska förutsättningar, fysiologi och livsstil hjälper läkaren eller terapeuten att få en helhetsbild. Man börjar från patientens unika genetiska sammansättning och arbetar sig utåt tills man identifierar samspel med fysiologiska obalanser som ger uttryck för sjukdom. I vanliga fall när man endast utvärderar individens hälsotillstånd missar man helhetsbilden. T. ex när en patient klagar över ständig huvudvärk får patienten i första hand huvudvärkstabletter för att dämpa värken istället för att undersöka de bakomliggande faktorer som tillsammans orsakar huvudvärken.
  • Integrering av bästa medicinska praxis från flera olika discipliner där den funktionsmedicinska läkaren eller terapeuten integrerar den traditionella västerländska medicinen med metoder från andra delar av världen. I Evolutionsmedicinska modellen tillämpas senaste nytt inom analys och diagnostik. Vi vidtar förebyggande åtgärder som optimering av näring, motion och livsstil samtidigt som vi väger in effekten av kosttillskott, terapeutisk kost, avgiftningsmetoder med mera.

    Varför Evolutionsmedicin? I dagens samhälle upplever vi en dramatisk ökning av antal patienter med komplexa och kroniska sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, hjärnsjukdomar, cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar, ADHD, autism och andra psykiska besvär. Att bota patienten har ersatts av behandling av patienten. Detta angreppssätt innebär i vissa fall att sjukdomen under flera årstid kvarstår och endast symtomen behandlas genom medicinering.

    Kroppen är av naturen programmerad för regenerering och återhämtning. Genom att endast behandla symtomen med medicin blir det som att plocka bort vissna blad från trädets grenar när det verkliga problemet är trädets rot.

Funktionsmedicin betraktar demens som behandlingsbar

Kroniska sjukdomar som demens stjäl flera år av den drabbades liv. År som kunde ägnas åt egen tid eller att umgås med de vi älskar mest. Demens drabbar inte bara en individ utan även familjen och närstående.

Cirka 47 miljoner människor världen över lider av demenssjukdomar och antalet uppskattas öka med ca 300 procent till år 2050.

I flera decennier har traditionell medicin erbjudit få fungerande behandlingar till patienter med demens eller andra kognitiva sjukdomar.

För närvarande är Alzheimers den tredje största dödsorsaken bara i Nordamerika -detta efter hjärtkärlsjukdomar och cancer.

De flesta äldre människor känner sig helt hjälplösa när de bevittnar den systematiska försämringen av sina egna kognitiva förmågor. Dessvärre har detta felaktigt blivit accepterat som ett normalt åldrande och ofrånkomligt.

Vi har alla hört om eller träffat någon som har överlevt cancer men aldrig träffat en Alzheimers överlevare – tills nu! ReCODE-programmet (Reversering COgnitive DEcline) utvecklades under det senaste decenniet av Dr. Dale Bredesen, forskningschef för neurodegenerativ sjukdom vid UCLA och författaren till ”The End of Alzheimers” det första programmet för att återställa kognitiva nedsättningar. Detta behandlingsprogram angriper flera av de bakomliggande orsakerna till uppkomst av Alzheimers. Programmet är baserat på funktionsmedicinska principer.

Jag, Hayde Bolouri, utbildades 2017 av Dr. Bredesen i genomförandet av ReCODE-programmet.

ReCODE program: Dr. Bredesen förklarar detta program enligt följande: ”Tänk dig att du har 36 hål i ditt tak och det läcker in i ditt hus. Om du bara lagar ett av dessa 36 hål kvarstår problemet med läckage från taket. Du måste laga samtliga hål för att taket ska bli tätt. Så här är det med Alzheimer. Det finns 36 olika bakomliggande orsaker till Alzheimers och om du behandlar en av dessa så kvarstår problemet.” 

I sin bok Slutet för alzheimer beskriver Dr. Bredesen 36 sådana bakomliggande orsaker men eftersom boken skrevs 2016 och flera ytterligare orsaker upptäckts sedan dess så har vi närmare 50 ”läckande hål”.

ReCODE-programmet är en multidimensionell funktionsmedicinsk metodik för hantering av samtliga fysiologiska dysfunktioner – låt oss säga ”hål i taket” när det gäller Alzheimers.

Har du frågor eller funderingar?