Funktionsmedicin

Vad är funktionsmedicin? 

En vetenskapsbaserad filosofi med individfokuserad syn skapade en modern medicinsk förhållningsmodell som kallas för Funktionsmedicin. Modellen är uppbyggd genom att identifiera rotorsaker och förstå sig på komplexa kroniska sjukdomar. Det ultimata målet är att bota sjukdomar och främja ett hälsosamt liv. Från ett funktionsmedicinskt perspektiv definieras ett hälsosamt liv inte som enbart i frånvaro av sjukdom, utan snarare en positiv vitalitet fylld med energi, glädje, tacksamhet och balans. Funktionsmedicin utesluter inte konventionell skolmedicin, utan använder skolmedicinen som grunden för att lägga upp till nya dimensioner för den ultimata hälsa inklusive utvärdering, hantering och förebyggande av kroniska sjukdomar. 

 

Demens är hanterbar i funktionsmedicinska förhållningsmodellen

Kroniska sjukdomar som demens stjäl oftast åratal av kvalitetstid vid slutet av ens liv medan de innebär en stor sorg och slitsam stress för familjer och vänner. Cirka 47 miljoner människor världen över lider av en demenssjukdom och antalet uppskattas öka med nästan 300 procent till år 2050. I flera decennier har konventionell medicin haft väldigt litet att erbjuda vad det gäller behandling av patienter som lider av demens och andra typer av kognitiva försämringar. Nu är Alzheimers sjukdom den tredje största dödsorsaken endast i Nordamerika efter hjärtkärlsjukdomar och cancer. Demens beräknas att drabba cirka 50% av nästa generation äldre befolkningen det vill säga varannan person mellan 40-60 år som läser detta inlägg just nu. De flesta äldre idag känner sig helt hjälplösa när de bevittnar den systematiska försämringen av sina egna kognitiva förmågor. Dessvärre har vissa till och med kommit och accepterat detta som en normal del av åldrande processen. Demens är inte alls en normal funktion av åldrandet och bör inte heller accepteras som den. Vi har alla hört om eller träffat någon som har överlevt cancer, men aldrig någonsin träffat en Alzheimers överlevare – tills nu. ReCODE-programmet (Reversering COgnitive DEcline) utvecklades under det senaste decenniet av Dr. Dale Bredesen, forskningschef för neurodegenerativ sjukdom vid UCLA och författaren till ”The End of Alzheimers” det första programmet för att stoppa och återställa kognitiva nedsättningar. Detta behandlingsprogram baseras på att ta itu med fleratal mekanismer som ansvarar för uppkomsten av Alzheimers sjukdom vilka är baserad på funktionsmedicinska principer. Hayde Bolouri utbildade sig 2017 av Dr. Bredesen i genomförandet av ReCODE-programmet. Hon erbjuder nu stolt detta program till sina klienter vid Bolouri Research Center i södra Sverige. De som bor utanför västra regionen och internationella klienter kan också få tillgång till våra tjänster, www.drbolouri.com. För mer information, vänligen maila oss på info@drbolouri.com eller ring oss på +46 709 75 74 96.

Innan vi fortsätter är det viktigt att klargöra en del terminologi. Många undrar om skillnaderna mellan Alzheimers och demens samt kognitiva nedgångar. Ur ett generellt perspektiv och för personer i allmänhet är skillnaderna inte så stora. Det är anledningen till att man använder dessa termer omväxlande när man beskriver detta tillstånd. Termen kognitiv nedgång används generellt till förluster av kognitiva funktioner vilken demens är en del av den. Demens är ett tillstånd och används för att beskriva symptomen som påverkar minne, kommunikation och prestationsförmåga av vardagliga aktiviteter vilken Alzheimers är en del av. 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens associerad till avlagringar av ett protein som kallas för beta-amyloid vilket ansamlas i plackbildning i hjärnan och kännetecknas av en progressiv försämring av minne, inlärning, språk och tankeverksamhet. Eftersom diagnosen Alzheimers används av allmänheten för att generellt beskriva någon form av demens kommer jag att använda termen Alzheimers i resten av texten och även i bloggen Sköna Sinnen.

Så vad är egentligen ReCODE program?

För att citera Dr. Bredesen: ”Tänk dig att det finns 36 hål i taket. Eftersom vi ursprungligen upptäckte 36 olika mekanismer som bakomliggande orsaker till Alzheimers – om du lappar ett hål kommer det inte att hjälpa dig mycket. Du ska lappa alla hål. Ett läkemedel kommer vanligtvis lappar bara ett hål men man måste lappa också de 35 andra hål för att undvika ha vattnet inomhus.” I boken Slutet för alzheimer beskriver han 36 sådana faktorer, men eftersom boken skrevs år 2016 och fler upptäckter har gjorts, närmar sig siffran numera 50.

ReCODE-programmet är en multidimensionell funktionsmedicinsk metod för att hantera alla fysiologiska dysfunktioner eller ”hål i taket” som i slutändan leder till uppkomsten av Alzheimers hos individen. Din hjärnas förmåga att utföra sina olika aktiviteter kräver kopplingar mellan hjärnceller och nervceller med balanserade kommunikationer. Man har cirka 100 miljarder nervceller, även kallad neuron, i hjärnan där varje neuron har cirka 10 000 kopplingar så kallade synapser. Det är över 100 kvadriljon synapser per hjärna!! När din hjärna har god hälsa, upprätthålls balansen mellan detta massiva antal kopplingar för att bilda nya anslutningar och plocka bort de gamla som inte längre används eller behövs. Det handlar om att återställa balansen i hjärnan.

Vad Dr. Bredesen upptäckte hos personer med Alzheimers var att det fanns en obalans i deras synaptiska återbyggande aktivitet (synaptoblastisk) och synaptiska beskärningsaktivitet (synaptoklastiskt). Att återställa denna synaptiska dynamiken i balans är det slutliga målet för ”att lappa flera hål i taket” metoden i ReCODE-programmet. Ett av de första stegen i ReCODE-programmet för att återställa denna balans är att bestämma vilken fenotyp av Alzheimers individen har:

De vanligaste förekommande bakomliggande faktorer kan sammanfattas i sex olika grupper. En individ kan lida av en kombination av flera faktorer i olika grupper, men oftast det är en av grupperna som dominerar. 


Grupp 1 – ”heta tillstånd”: Inflammation, matintoleranser, överkänsligheter, läckande tarm, infektioner, problem med AGE, ALE. 

Förhöjda värden av markörerna CRP, IL-6, homocystein och TNF-α. Låga värden av D3-vitamin, albumin/globulin, T4, T3. 


Grupp 2 – ”kalla tillstånd”: Dålig kondition, låga hormonvärden, sömnbesvär, nedsatt sköldkörtelfunktion. 

Atropisk tillstånd (brister), lågt BDNF, NGF, låga halter D-vitamin, pantoten- syra, B12-vitamin, estradiol, testosteron, progesteron, pregnenolon. 


Grupp 1,5 – blodsockerproblem: Insulinresistens, metabolt syndrom, diabe- tes, inflammation, glukostoxicitet. 

Förhöjda värden av glukos, HbA1c, fastande insulin, kortisol, triglycerider. Låga värden av testosteron och HDL-kolesterol. Triglycerid/HDL-kvot ligger på >3. 


Grupp 3 – toxicitet: Tungmetaller, kemikalier, biotoxiner, endotoxiner, virus, mögel, borrelia. Toxicitet, överkänsligheter och intoleranser. 

Höga värden av toxiska metaller, kemikalier eller 4-hydroxyestron kvot mellan 16α-hydroxi-östron och 2-hydroxiöstron. 


Grupp 4 – blodkärl: Cirkulationsbesvär, blekhet, svaghet. Detta är individer i vilka deras Alzheimers drivs av dålig hjärncirkulation. Dessa patienter kommer ofta att ha andra kärlproblem så som kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom. 

 

Typ 5-TRAUMATISKT eller “Dazed”: Detta är patienter där sjukdomen drivs av traumatisk hjärnskada. Det kan vara en stor traumatisk skada, men oftare är det ett resultat av flera, återkommande mindre huvudtrauma liksom de som ses hos professionella fotbollsspelare. Dessa undertyper utesluter inte nödvändigtvis varandra. Dock kommer de flesta patienter att ha en dominerande fenotyp som driver deras sjukdom medan de har olika grader av andra fenotyper som bidragande faktorer till deras demens. I ReCODE-programmet adresserar vi alla underliggande problem i sinom tid. Några andra allmänna områden som vi kommer att utvärdera, är statusen för: ApoE, mitokondrier, metylering, hormoner, tarmmikrobiom och andra nyckelområden för en grundlig utredning.

 

Har du frågor eller funderingar?

Maila: info@drbolouri.com