Ett holistiskt synsätt

WET

Det har aldrig varit så aktuellt som nu att ta hand om sin kropp  med förebyggande syfte. Sju av tio i västvärlden dör av cancer och hjärtkärlsjukdomar medan endast i USA kommer 15 % av befolkningen drabbas av alzheimers. Hälsoundersökningar med förebyggande syfte blir allt vanligare för att förutspå de eventuella risker vi bär på våra gener. Epigenetik blir mer och mer aktuellt. Den kan beskrivas som cellulära minnen som nedärvs stabilt från en cell till en annan. Till skillnad från genetiska tillstånd (som inte ändrar den genetiska koden) är det epigenetiska tillståndet reversibla (omvändbara) och kan påverkas av miljöfaktorer. Det vill säga Epigenetiska förändringar uppkommer genom modifieringar av DNA- strängar.

En sak som ofta upprepas i dessa sammanhang är inflammation som är bakomliggande orsaken till många av våra nutida folksjukdomar. Inflammation får kroppens naturliga immunförsvar blir aktivt som resulterar sekundära skador. Det ständigt aktiva immunförsvaret i sig själv är inte bara i längden skadligt för kroppen utan kan ärvs vidare som cancer, diabetes, schizofreni och kardiovaskulära sjukdomar.

För att förebygga dessa sjukdomar och leva sunt så måste man äta smart. En inflammationsfri diet är det absolut första steg till att undvika onödiga hälsorisker. Det finns mycket information om IFD men jag kommer att skriva mer utförligt snart här på bloggen. Till dess ät sunt, må gott och lyssna på Vivaldis violin sonata: https://www.youtube.com/watch?v=YIOgaqkx6Cs

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.