En optimerad livsstil anpassad efter individens biologiska behov och genetiska förutsättningar gör individen mer motståndskraftig mot diverse sjukdomar. För att få en bättre förståelse för effekten av en optimerad livsstil och värdet av en god hälsa kan vi se på det senaste utbrottet av Coronavirus och den globala pandemin. Personer som inte tidigare haft kroniska sjukdomar och levt hälsosammare klarat sig bättre under denna pandemi. En hälsosam livsstil har även haft en positiv effekt vid återhämtning bland de personer som drabbats av Corona. Detta med positiva effekten under återhämtning bevittnas bland patienter med diabetes typ II, kroniskt reumatoid artrit och andra sjukdomar.

Värdefull kunskap om livsstilsoptimering för bättre hälsa finner du i boken Rädda Din Hjärna, Nu. I boken hittar du även tips och råd för att identifiera de bidragande orsakerna till många globala sjukdomar såsom kognitiva nedsättningar, demens och i synnerhet Alzheimers som ökar i oroande takt. Dessa sjukdomar som orsakar ett stort lidande för den drabbade samt dennes familj och närstående.

Samtidigt som forskarna världen över arbetar för att hitta ett botemedel mot dessa sjukdomar har vi i vår bok belyst de framgångsrika metoderna som sedan tidigare tillämpas av tusentals läkare och terapeuter. Dessa metoder är inte allmänt kända och ibland inte ens inom hälso- och sjukvården. 

I boken Rädda Din Hjärna, Nu har vi samlat de senaste forskningsrönen och vetenskapliga publikationer från välkända medicinska forskare och funktions medicinska läkare och terapeuter som David Perlmutter, Dale Bredesen, Daniel Amen, Mark Hyman, Terry Wahls, Tom O’Bryan, Datis Kharrazian med flera andra.

Från boken framgår hur vi kan förebygga samt även behandla demens, Alzheimers och andra tillstånd som går under samlingsbegreppet ”trasig hjärna”-detta baserat på ett funktionsmedicinskt perspektiv och med hjälp av ett individanpassat multimodalt livsstilsmedicinskt program som vi har förkortat till IMMLP

Vi anser att man inte bara kan fokusera på symtombehandling utan man ska istället ha ett funktionsmedicinskt angreppssätt där grundorsaker till de kroniska folksjukdomarna identifieras.

Den systembiologiska förhållningsmodellen med rötter i Evolutionsmedicin gör vårt arbete unikt då denna modell utgår från individen och dennes hälsotillstånd. Modellen använder sig av verktyg och analysmetoder som skapar nya möjligheter vid behandling och återställande av den optimala hälsan. I Evolutionsmedicin tar vi hänsyn till arvet från vår evolution och använder denna information för att få en bättre förståelse för individens behov.

Läs boken och få en djupare förståelse för Din hjärna och få en insikt i hur du kan hjälpa detta fantastiska organ