Det bästa skyddet mot sjukdomar är att i första hand man undviker dem och det gör man genom att optimera sin livsstil efter sina biologiska behov och genetiska förutsättningar.

Sedan efter att coronapandemin bröt ut, har vi lärt oss mer än någonsin om värdet av hälsa! Hur ens allmänna hälsa ser ut kan vara gränsen mellan liv och död. Har man varit frisk utan några kroniska tillstånd i botten och medvetet valt en frisk livsstil så har man klarat sig mycket bättre den här förfärliga situationen med covid-19. Det ser även helt annorlunda ut för personer som olyckligt råkade ut för det, beroende av vilken hälsotillstånd man hade innan insjuknandet. Ni som har blivit drabbade av coronaviruset och inte har återhämtat er än eller ni som har andra inflammatoriska sjukdomar som diabetes typ-II, reumatoid artrit kroniskt, trötthetssyndrom, med flera och har upplevt kvarstående effekter långt efteråt, som månader eller år, i form av neurologiska besvär särskilt kognitiva nedsättningar, kommer att få värdefull kunskap om livsstilsoptimeringar för bättre hälsa när ni läser boken Rädda Din Hjärna, Nu! Ni får många tips och råd för att identifiera de bidragande orsakerna och verkningsmekanismerna till era besvär.

Kognitiva nedsättningar, demens och i synnerhet Alzheimers är bland de svåraste och dyraste utmaningarna globalt och ökar i en oroande takt. Det drabbar naturligtvis inte bara personen i fråga utan även alla runt omkring. Kroniska sjukdomar brukar oftast stjäla åratal av kvalitetstid vid slutet av en persons liv, vilket innebär en stor sorg och stress hos vänner och släktingar. Samtidigt som forskare världen över arbetar för att hitta ett botemedel, har vi belyst i boken de framgångsrika metoder som redan tillämpas av tusentals läkare och terapeuter. Denna information är alltför okänd bland människor i allmänhet, men även för hälso- och sjukvårdspersonal inom och utanför vårdsektorn. 

Rädda Din Hjärna Nu har vi sammanfattat de allra senaste forskningsresultaten och publicerade vetenskapliga fakta i form av böcker från välkända medicinsk forskare och funktionsmedicinska läkare som David Perlmutter, Dale Bredesen, Daniel Amen, Mark Hyman, Terry Wahls, Tom O’Bryan, Datis Kharrazian och många andra. Där visar de hur bra det går att både förebygga, men även att behandla demens, Alzheimers och andra så kallade trasig hjärna-sjukdomar baserat på ett funktionsmedicinskt perspektiv genom ett individanpassat multimodalt livsstilsmedicinskt program som vi har förkortat det till IMMLP. 

Vi menar att det endast är genom funktionsmedicinska förhållningssättet som vi kan gräva fram grundorsakerna till kroniska folksjukdomar, inte symptombehandla dem. Systembiologiska förhållningsmodellen är vad som gör Funktionsmedicinen unik vilken med fantastiska verktyg och analysmetoder, skapar behandlingsmöjligheter som framförallt innebär nya perspektiv på hur vi ser på människan och dennes hälsa eller ohälsa. Den funktionsmedicinska modellen är en individanpassad, patientfokuserad och vetenskapsbaserad metod som undersöker bakomliggande orsaker till obalanser och sjukdomar. Den använder livsstilsmedicin som den primära behandlingen för att återställa och främja optimal hälsa.

Läs boken och Du kommer att bli kär i din hjärna, skydda dig mot eventuella faror och vid problem och se till att göra vad som krävs för att rädda DIN UNDERBARA HJÄRNA!