MCT- olja i kokos

MCT står för ”medium chain triglyceride” som framställs av kokosfett. Den har blivit uppmärksammat på senare tid p.g.a. dess medicinska effekter i en ketogenic diet för att återställa den kognitiva försämringen vilket ingår i ReCODE ”the Bredesen protocol”.

Idag lyssnade jag på Dr Mary Newport som hjälpte sin man att vända sin Alzheimer när han bara var femtioett. Hon är en läkare, styrelse certifierad inom barn och neonatologi som upptäckte hur kokosolja dramatiskt förbättrade Alzheimers hos hennes man. Hon har bedrivit en mycket omfattande kampanj om det och skrivit två böcker om kokosolja och dess fördelar. Hon har blivit en välkänd expert inom behandling av hjärnan med kokosolja som näring. I hennes senaste bok “The Coconut Oil and Low-Carb Solution for Alzheimer’s, Parkinson’s, and Other Diseases”, förklarar hon hur en Ketogenic Superfood kan omvandla minnesförlust och tämja blodsockret för att minska inflammation.

Den mest fantastiska erfarenhet hon bevittnar baserad på mer än 400 Alzheimers patienter som har fått hjälp på hennes klinik i Florida, är att patienterna får bättre sömn kvalitet efteråt och kan komma ihåg t.o.m. sina drömmar. När cellerna i de delar av hjärnan som inte fungerar normalt, kan inte använda glukos som bränsle. De utvecklar så småningom insulinbrist och insulinresistens. Med hjälp av en ketogenic kost kan dessa områden ta in ketone body in i cellerna mycket lättare och använda den som bränsle i sitt kraftverk.

Det i sig själv återställer hjärnans funktion i delar av hjärnan som annars har blivit drabbat av dessa hjärnsjukdomar. Inte nog med det. Hon bekräftar även att patienter med andra hälsotillstånd som diabetes typ 2 kan med fördel använda den här kosten.

———————————————-

Today I have been listening to Dr. Mary Newport who helped his husband to reverse his Alzheimer in early fifty. She’s a physician, board certified in pediatrics and neonatology, who discovered that coconut oil dramatically improved her husband’s Alzheimer’s. She’s waged a very determined public campaign on behalf of coconut oil. She’s written two books on the subject, and she’s a true expert in the practical uses of coconut oil to nourish your brain. In her last book; “The Coconut Oil and Low-Carb Solution for Alzheimer’s, Parkinson’s, and Other Diseases”, she explain how the Ketogenic Superfood could reverse memory loss, tames blood sugar, and slashes inflammation. Surprisingly, she observed soon that the patients not getting better with their brain function but of more than 400 patients who have been helped in her clinic is that the AD patients getting better sleep after while and can remember their dreams. She knew that when the cells in some part of brain that cannot use glucose as fuel anymore develop insulin deficiency and insulin resistance. Using a Ketogenic diet, these areas can bring ketone into the cells much easier than glucose and use it as fuel in their powerhouse.

This improves the brain function in those parts that otherwise have been affected by the diseases. Not only that. She also confirms that patients with other health conditions such as diabetes type 2 may benefit from this diet.

She said: It just so happened that I came across a press release for a medical food that was aiming towards FDA recognition. They were still about a year away from it. And the press release said that it improved the memory of nearly half of the people with Alzheimer’s who took it. And you never hear that about Alzheimer’s drugs. With most drugs they say they may slow the progress of the disease for maybe six months in half the people, but they never claim to improve memory and cognition.

So it didn’t say what it was or how it worked, so I dug deeper, and I was able to get their patent application. It talked all about an aspect of Alzheimer’s disease I wasn’t familiar with, that is, a type of diabetes of the brain. And the product that they were developing was MCT oil — medium chain triglyceride oil which rang a bell with me, because I’m a neonatologist.

We used to add MCT oil to the feedings of our premature newborns in the early 80’s — late 70’s or early 80’s — because they absorbed it very easily, and they would gain weight faster if you added
it to the feedings. And then that formula manufacturer started adding it directly to the infant formulas. And if you look today on virtually any infant formula in the United States, you’ll see MCT oil, and you’ll see coconut oil, and sometimes palm kernel oil, which MCT oil is extracted from.

So I recognized what it was. It’s just a complete fluke. I always call it a perfect storm, things coming together — my husband has Alzheimer’s. I’m a physician. I can understand by reading this patent application, and then MCT oil, which is something that I as a neonatologist — very specifically, something we used in our patients.

And so I thought, when I read about it, I thought, “ is makes perfect sense from a scientific point of view of how this could work.”

Basically, what happens is with Alzheimer’s there’s a problem getting glucose into certain parts of the brain, and the brain runs primarily on glucose, and there’s especially a problem with the type of diet that we eat here in the United States, which is a relatively higher-carb diet.

So in Alzheimer’s, these areas of the brain develop insulin deficiency and insulin resistance. There’s a group at Brown University that studied this in people who die with Alzheimer’s. They looked at their brains, and these were people that did not have Type I or Type II diabetes, but the researchers found there was insulin deficiency and insulin resistance in these areas of the brain, and they called it “Type III diabetes.”

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.