Nya framgångsrika metoder för att bemöta Post Corona Syndrom

Baserad på mina tidigare akademiska kunskap och forskningsstudier och under luppen av det funktionsmedicinska rådet har jag lyckats sammanställa en enkel och effektiv post- corona återhämtningsprogram. Hittills har programmet framgångsrik hjälpt många för att snabbt återhämta sig och öka sin energidepå till den optimala. En mycket spännande molekyl som jag återupptog i programmet är peptider. Ni kommer att få mer detaljerad information om dessa korta proteinkedjor längre ner i texten vilka är nyckelfaktorer till olika läkningsprocesser och tillväxttakter.

Den grundläggande synvinkel till alla typer ohälsa hos människan bör utgå från en oenighet med den naturliga kringliggande miljön!

Känsligheten av nervskador och dess utveckling hos den nyfödda hjärnan är nära förknippat till ett irriterat immunsvar från det medfödda immunförsvaret. Neuroinflammation kan framkallas genom infektiös utmaning såväl som vävnadsskada. Perinatal hjärnskada är vanligtvis en kombination av både steril och infektiös inflammation. Experimentella djurstudier av neonatala hjärnskador visar att stoppa proinflammatoriska processer hos mikroglia celler är skyddande för hjärnan medan motsatta effekter är också rapporterade. Det vill säga att aktiverade mikroglia skyddar hjärnvävnader mot skador.

Därför är skyddande behandlingar där modulering av immunförsvaret äger rum, speciellt attraktiva vid perinatala hjärnskador och inte eliminering av immunceller och processer.

I börja av 2000-talet var ett gäng syntetiska bioreglerande eller modulerande peptider aktuella hos en begränsad forskningslaboratorier och tillgängliga för forskare som var intresserade av att testa dessa peptider i olika forskningssyfte. Bland annat överläkaren och forskaren Karin Sävman på Sahlgrenska hade iden att testa några peptider i en djurmodell där man skulle studera deras försvarsreglerande effekt på skadade inflammerade hjärnor hos nyfödda. Normalt födds man med dessa antimikrobiella peptider som selektivt håller inflammationen tillbaka medan de förstärker immunsvaret mot sjukdomsinducerade patogener.

Jag var då ansvarig forskare för projektet och lyckades visa positiva effekter hos peptiderna i ett biologiskt system. Vi kunde bland annat kartlägga en ökad aktivering av immunceller på inflammerade områden i hjärnan och upptäcka deras antiinfektions- och sårläkande egenskaper. Hyperaktivering av mikrogliaceller fick dämpas och deras överdrivna produktion av de så kallas för proinflammatoriska cytokiner hållas tillbaka. Det är det adaptiva immunsystemet som ska skydda oss livet ut. Intressant nog brukar övergången från det nativa till det adaptiva immunförsvaret ske mer effektivt tack vare dessa peptider. 

Peptider med inflammationsdämpande effekter 

En av peptiderna som jag testade var LL37 vilken visade sig ha immunmodulerande och antiinflammatoriska effekter. Inflammation är kroppens naturliga och immunsystemets svar som kan oreglerad ökas i ett brett spektrum av obalanser från reumatoid artrit till ulcerös kolit och idag vet vi att den även är involverad i psykiatriska ohälsa. Den inflammatoriska processen är beroende av intercellulära kommunikation förmedlad av biokemiska molekyler såsom cytokiner, C-reaktivt protein och andra akutfasproteiner. Epitalamin har observerats spela en viktig roll i regleringen av dessa molekyler och därmed dämpa det inflammatoriska svaret.

Peptider har förmågan att upprätthålla ett stabilt och beständigt tillstånd gentemot omgivningen (homeostas) hos olika organ i ett biologiskt system vilka inkluderar processer för adaptogena reaktioner under mental och fysisk stress, sjukdomar och andra hälsotillstånd i organismen. 

Kroppens motståndskraft mot sjukdomsdrivande faktorer ökas genom optimering av den cellulära metabolismen (ämnesomsättning) vilket minskar behovet av endogena proteiner i celler. Cellerna med sina specifika egenskaper vad gäller deras morfologi, fysiologi och genetiska innehåll förnyas och deras förbestämda livslängd bevaras hela kroppen.

Med 40 år forskning och flera hundratals publicerade vetenskapliga studier och kliniska rapporter har man bevittnat att de flesta mänskliga organ utvecklar effektiva bioregulatorer som kan läka och återställa skadade vävnader och peptiderna ingår i dessa processer.

Naturligtvis är det viktigt att leva länge men att hålla sig friskt och fysiskt intellektuellt aktivt för att njuta av livet i höga åldrar och inte vara en börda för andra är lika viktiga om inte mer. Man måste balansera näringsrika ingredienser och grundförutsättningar för både kropp och själ. Att uppnå balansen underlättas med bioidentiska och reglerande molekyler som på grund av olika anledningar inte produceras eller produktionen reduceras. Dessa bioreglerande peptider kan framför allt hjälpa till och förstärka immunförsvaret.

Historia

Den första peptidprodukten skapades år 1974 av Vladimir Khavinson och V. Morozov och sedan 1977 har den godkänts för klinisk användning under namnet Thymalin. Den innehåller tymuspeptider, extraherade från unga kalvar, som återställer det nedsatta immunsystemet och minimerar risken för cancer. Kort efter utvecklades Epithalamin, en produkt formulerad med tallkottkörtelpeptiderna. Det förhindrar för tidigt åldrande, förbättrar funktioner hos det endokrina, immunsystem, hjärtkärlsystem, reproduktionssystem, förlänger telomerer, återställer kolhydratmetabolismen och stärker ben och leder. Dessa två peptider visade snart att tillsammans kan de skjuta upp åldrandet dvs en antiåldrande effekt. Deras effektivitet har beprövats i mer än 50 djurförsök och flera kliniska prövningar under de senaste 40 åren.

Åldrande och proteinsyntes

Åldrande är en viktig riskfaktor för sjukdomar och död, men vad är orsaken till åldrande? Trots många teorier är det fortfarande okänt varför man åldras. Vad vi vet är att när vi åldras producerar kroppen färre proteiner som har stora avgörande funktioner. Proteiner är viktiga för celldelning, vilket är nödvändigt för återuppväxt, reproduktion och läkning. Många proteiner håller allt fungerande genom att reglera biokemiska reaktioner. Exempel är enzymer,hormoner, blodkoagulationsämnen, till och med receptorer i ögonen. Protein är viktigt för immunsystemet att försvara oss mot främmande ämnen som bakterier och virus. Proteiner hjälper till att transportera andra näringsämnen runt kroppen genom att binda till dem och sedan släppa dem när och där de behövs. Proteiner hjälper till att reglera och upprätthålla en korrekt vätskebalans i hela kroppen. Detta hjälper till att bibehålla korrekt blodtryck och till och med smörja ögonen. Vissa proteiner har en viktig strukturell roll i vävnader som muskler och hud och till och med ger matrisen för ben och tänder. I grund och botten tillverkar våra kroppar tusentals specifika proteiner som har viktiga roller i den dagliga funktionen. Den mänskliga kroppen är faktiskt uppbyggd upp till 45% av protein i torrvikt.

Epitalon och Endoluten är peptider som ursprungligen utvecklades baserade på effekten av epitalamin, ett hormon som produceras av tallkottkörteln. Detta hormon visade sig stimulera produktionen av telomeras, ett enzym som spelar en viktig roll i upprätthållande av telomerlängden. Telomerer består av ett skyddande hölje som bevarar integriteten hos DNA strängar som skars av vid varje celldelning. Celldelningen har ett begränsat antal delningar, vanligtvis mellan 40-60 gånger som under ålderns höst blir allt mer begränsad och därmed telomerlängden förkortas en bit vid varje celldelning. Med andra ord så håller vi på att göra sämre och sämre kopior av oss själva tills vi dör. Denna process är starkt inblandad i åldrandeprocessen. Teoretiskt förlängande av telomerer förlänger livet. Detta är teorin bakom utvecklingen av Epitalon®, en syntetisk version av epithalamin som också stimulerar produktionen av telomeras. Faktum är att denna teori har bekräftats in vitro i humana cellkulturer.

Peptider kodas, produceras och utsöndras  

Informationen om olika proteiner lagras i DNA. För att starta proteinsyntes måste ett DNA-fragment som kallas för en gen, aktiveras genom att utlösa en molekyl, en peptid. Peptider är relativt korta kedjor av aminosyror och de är en viktig del av cellens självreglerande mekanism. Celler bryter ned åldrade proteiner genom att bryta ner dem i aminosyror och peptider. Några av dessa peptider matchar specifika delar av DNA i cellkärnan enligt låsnyckelprincipen. Som ett resultat återupptar peptiden syntesen av proteinet från vilket det ursprungligen byggdes. När proteinet åldras fragmenteras den ner igen i samma peptider. Allt detta bildar en cirkulär process som är avgörande för cellens livscykel.

På grund av långvarig exponering till miljöfaror och stress äventyras denna självreglerande mekanismen hos cellen och vi råder brist på peptid. Peptidbrist leder till dysfunktion i cellen och så småningom till sjukdomar och för tidigt åldrande. Lyckligtvis kan vi återställa peptid-proteincykeln med peptidtillskott.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.