Skön nyhet

Idag fyller Wilder Graves Penfield 127 år, har vi alla sett idag på Googles hemsida. Han var en kanadensisk-amerikansk banbrytande neurokirurg som utvecklade vidare metoder och tekniker om hjärnkirurgi. Men hans stolthet var kartläggning av FUNKTIONERNA i olika delar av hjärnan. Hans vetenskapliga bidrag till nervstimulering sträcker sig över en rad olika områden liksom hallucinationer och illusioner. Hans tänkande ägnades mycket om den mentala processen i olika dimensioner såsom den mänskliga själens existens i vetenskapens värld.

Kolla valnöten ovan och sedan föreställ dig den i samma storlek som båda dina nävar mot varandra. Ja, där har du din hjärna fast kraftigt veckad. I den rymmer allt vad man kallar en person och personlighet, alla upplevelse genom livet, ens identitet och historia. Och alla dessa manifestationer förvaras som minne.

Att förlora sitt minne är som man förlorar sig själv. Det är en skrämmande, progressiv, irreversibel process. Det spelar ingen roll vilken diagnos, Alzheimers, Parkinson, MS eller demens för att just nu inga effektiva medicinska behandlingar finns mot dessa hemska sjukdomar.

Man får bara en diagnos, ett märke och det är det enda. I de svårare formerna förlorar man inte bara sitt minne utan att sluta prata och personligheten fördunstas. En sorglig sanning som ingen av oss ens vill tänka på men ännu sorligare är den ohyggliga statistiken: Tio procent av 65-åringar, 25 % av 75-åringar och 50 % (bokstavligen halva) av alla 85-åringar kommer att utveckla någon form av demens eller Alzheimers sjukdom.

Men nu för första gången i modern tid har man kunnat återställa minnet hos flera än 1000 personer världen över. Undrar ni hur?

Dina gener är inte ditt öde!

Och du är inte dömd till Alzheimers!

Har en nära anhörig visat tecken på försämrad hjärnfunktion eller någon i familjen lidit av Alzheimers så kan man i god tid stoppa och återställa det. Genom en kartläggning av risken idag, så kan man undvika demens senare i livet. Detta gör man genom en Cognoscopy och därefter följer man det så kallas för The Bredesen Protocol.

Nu finns protokollet även här i Göteborg. Som Practitioner av The Bredesen Protocol kan jag hjälpa dig att inte acceptera ditt öde och istället leva ut livet fullt med hjärnan i topp.

För mer info maila: hayde@highdes.se

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.