Sköna Glia

När Albert Einstein dog ville många forskare komma åt hans hjärna för att eventuellt undersöka den på cellnivå. Tanken om 6-mikrometer tjocka tvärsnitt av hela Einsteins hjärna, skulle ha varit kittlande för en gammal histolog även om det skulle ha tagit flera månader.

I allas förundran och gentemot deras förväntan var varken vikten av hans hjärna eller överskridande antal nervceller som uppmärksammades av forskarna utan överskott av immuncellerna i hjärnan d.v.s. gliaceller (på lat. Lim). Vetskapen om att det är hjärnans immunceller som ligger bakom inflammation i hjärnan vilket ger upphov till neurodegenerativa sjukdomar, är i sig själv en fantastisk kunskap som har öppnat för nya kliniska behandlingar. Dr. Datis Kharrazian är bland de första som ofta refererar till autoimmunitet och inflammation i hjärnan p.g.a. glicellaktivitet.

Länge trodde man att hjärnfunktioner bara handlade om neuroner, synapser och signalsubstanser. Men utveckling inom neurovetenskap har i de senaste tider visat oss hur hjärnans immunceller som är 10 gånger fler än nervceller, är avgörande för en välfungerande hjärna. Vi har Albert Einsteins hjärna att tacka för upptäckten – hans hjärna hade betydligt fler immunceller än hjärna hos människor i allmänhet. Det var eventuellt de höga antal astrocyter hos Einstein som väckte nyfikenheten hos forskarna för en vidare undersökning av gliaceller. Emellertid publicerade nya forskningsrön om dessa specialiserade celler med deras avgörande roll vilket radikalt förändrade vår uppfattning om tex astrocyter. Gliaceller och deras inverkan i neuro-nätverket och hjärnfunktioner har visat sig på följande sätt:

  • Astrocyter har en dramatisk inverkan på kognition, minne och ihågkommande.
  • Astrocyter hjälper nervceller att fungera på topp genom att underlätta kommunikationen mellan nervceller, skydda deras hälsa och rensa bort slaggprodukter i hjärnan.
  • De hjälper till att optimera hjärnans tillväxtfaktorer som förbättrar och upprätthåller hjärnfunktionen.

Det vi tidigare tänkte på som ”ett lim” i hjärnan visade sig vara nyckelaktören i Einsteins fantastiska hjärnfunktion. Han hade inte bara ett stort antal astrocyter, utan fick behålla dem friska till de senaste åren i livet.  Vad innebär det egentligen? Är det våra nervceller eller gliaceller som är mest känsliga för åldrandet? Eller den ena eller den andra ska vi vara rädda om när vi har de kvar? Vad är de faktorer som påverkar deras livslängder?

Det innebär att hjärnans immunceller påverkas mer av åldrande än neuroner.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.