Sköna Nutritioner

I kliniska strategier och behandlingsapplikationer delar jag olika kliniska perspektiv och metoder med mina klienter och använder främst Nutraceuticals (livsmedel med hälsofrämjande innehåll som har medicinska fördelar även om många tolkar det som tillskott) för att hjälpa patienter som lider av kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar. Nu vet vi att läkemedel inte har fixat allt och inte minst en obalanserad kost, sömnstörningar, brist på motion eller kronisk stress. Beviset fortsätter att växa om fetma, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna problem, psykisk ohälsa och många cancerformer som verkligen beror på dålig eller otillräcklig kost och är våra tidslivsstilssjukdomar.

Och nu när vi vet det, är det inte dags att ta åtgärder till en livsstilsförändring?

För att kunna individanpassa ens livsstil behövs en gedigen kunskap om bränslen till det systembiologiska maskineriet. Insikten om att ställa frågan VARFÖR istället VAD, är grundläggande. Så är det med en multidimensionell, systembiologisk och hälsoinriktad vård!

Som vi förklarar i boken ”Rädda Din Hjärna Nu” bygger Systembiologi på både analys av mönster, analys av detaljer och analys av nätverk samt integrering av komplexa faktorer, samt hur dessa anpassas till och påverkar individen. Vi kan inte längre isolera enskilda celler och beskriva deras funktioner utan att ta med nätverkstänkandet. Vi behöver först veta hur små̊ enheter verkar, samtidigt ha ett helikopterperspektiv med integrerande tillvägasätt.

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.