Den sköna hjärnan

Det är så spännande! Äntligen, om några timmar ska jag lämna Göteborg för att delta i den årliga internationella konferensen anordnat av ”Institute of Functional Medicine” i L.A., USA. Den handlar om mitt favorit ämne, den dynamiska hjärnan och Neuroplasticitet. Konferensen sammanför de bästa kliniker och hjärnforskare på ett och samma ställe. Det handlar om många […]

Vilt te (Stachys Lavandulifolia)

Häromdagen fick jag syn på en bild av en ovanlig och exotisk blomma som genast väckte min nyfikenhet för att undersöka den lite närmare. Det latinska namnet är Stachys Lavandulifolia, växer i Europa, Asien, Afrika, Australien och nord Amerika och kallas för olika namn beroende på var de växter som hedgenettle, heal-all, self-heal, woundwort, betony och […]