Ett holistiskt synsätt

Det har aldrig varit så aktuellt som nu att ta hand om sin kropp  med förebyggande syfte. Sju av tio i västvärlden dör av cancer och hjärtkärlsjukdomar medan endast i USA kommer 15 % av befolkningen drabbas av alzheimers. Hälsoundersökningar med förebyggande syfte blir allt vanligare för att förutspå de eventuella risker vi bär på […]