Autoimmuna sjukdomar eller livsstilssjukdomar?

Jag tycker att dessa sjukdomar verkligen är våra tidssjukdomar som måste tas på allvar. Trots att det finns 80 miljoner människor som lider av autoimmuna sjukdomar endast i USA och 150 miljoner världen över så har vi fortfarande ingen gemensam vårdstrategi att erbjuda patienter. Nu har forskarna även börjat upptäcka förekomsten av autoimmuna mekanismer i […]

Ett holistiskt synsätt

Det har aldrig varit så aktuellt som nu att ta hand om sin kropp  med förebyggande syfte. Sju av tio i västvärlden dör av cancer och hjärtkärlsjukdomar medan endast i USA kommer 15 % av befolkningen drabbas av alzheimers. Hälsoundersökningar med förebyggande syfte blir allt vanligare för att förutspå de eventuella risker vi bär på […]