Vad är funktionsmedicin?

En vetenskapsbaserad filosofi med individfokuserad syn skapade en modern medicinsk förhållningsmodell som kallas för Funktionsmedicin. Modellen är uppbyggd genom att identifiera rotorsaker och förstå sig på komplexa kroniska sjukdomar. Det ultimata målet är att bota sjukdomar och främja ett hälsosamt liv. Från ett funktionsmedicinskt perspektiv definieras ett hälsosamt liv inte som enbart i frånvaro av sjukdom, utan snarare en positiv vitalitet fylld med energi, glädje, tacksamhet och balans. Funktionsmedicin utesluter inte konventionell skolmedicin, utan använder skolmedicinen som grunden för att lägga upp till nya dimensioner för den ultimata hälsa inklusive utvärdering, hantering och förebyggande av kroniska sjukdomar.

De grundpelarna som formar funktionsmedicinska förhållningsmodellen är: 

• En patientcentrerad vård; Genom att noga lyssna på patientens historia, bygga upp en tydlig uppfattning av dennes historia, identifiera och relatera till nuvarande problematiken. På den här upptäcktsresan har läkaren med patienten hela tiden för att kunna utveckla en behandlingsplan som tillgodoser patientens personliga behov. 

• Integrerade vetenskapligt baserade metodiker; Med hjälp av de senaste bevismaterialen inom medicinsk forskning kombinerad med kliniska erfarenheter och patientpreferenser, kommer läkaren tittar på det komplexa systembiologiska nätverket av interaktioner som kan leda till sjukdom utifrån patientens genetiska förutsättningar, historia, fysiologi och livsstil. Det är ett riktigt ”inifrån och ut” förhållningssätt som börjar djupt inifrån med patientens unika genetiska sammansättning och sedan utåt för att identifiera de epigenetiska påverkan och samspel med fysiologiska obalanser som uttrycker sig som missnöje, symtom och i slutändan sjukdom. När man utvärderar individens optimala hälsostatus är oftast de förbisedda aspekterna, allt från interna till externa faktorer som är huvudorsaker till icke-optimal funktion. 

• Integrering av bästa medicinska praxis från flera discipliner; Funktionsmedicinska läkaren integrerar traditionell västerländsk skolmedicinska metoder med andra typer av medicinska metoder från hela världen för att skapa en beständig hälsa för sin patient. I den här modellen tillämpar man olika medicinska traditioner och använder sig av senaste laboratorietester och diagnostiska tekniker. Medan man förebygger sjukdomar genom optimering av näring, motion och livsstil.  Man tar även hänsyn till kombinationer av läkemedel, växter, kosttillskott, terapeutiska kost- och träningsplaner, rehabiliteringsmetoder, avgiftningsmetoder och stresshanteringstekniker.

Varför behöver vi funktionsmedicin? 

I dagenssamhället upplever vi en dramatisk ökning av antalet människor som lider av komplexa och kroniska sjukdomar som nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar, ADHD och autism samt andra psykiska besvär. Att bota patienten har blivit ersatt med behandling av patienten. Denna missuppfattning av terminologin innebär för patienten att hälsoproblemen är permanenta och symtomen ska behandlas med en ständig och livslång ökande av läkemedlen. Patienten behöver ett nytt förhållningssätt vad gäller läkningsprocessen vilken kroppen naturliga är programmerad till att ta itu med obalanser och sjukdomar. De grundläggande rotorsaker till patientens ohälsa innebär inte att ständigt trimma ner symtombladen av trädets hälsa. 

Hur skiljer sig funktionsmedicin från konventionell skolmedicin? 


Funktionsmedicin      Konventionell skolmedicin
Hälsorienterad         sjukdomsorienterad
Patientcentrerad      Läkarcentrerad
Biokemisk individualitet Alla behandlas på samma sätt
Verksam vid kroniska sjukdomar Oftast verksam vid akuta tillstånd 
Holistisk specialiserad
långsiktigt Kostnadseffektivt  Långsiktigt Mycket dyrt 
Söker grundorsaken till sjukdomen Diagnos baseras på symtom
Primär förebyggande av sjukdom   Tidig upptäckt av sjukdom

 

Funktionsmedicin hjälper patienten att primärt skapa förebyggande strategier innan obalansen går över till diagnos av sjukdomen. Detta uppnås genom analyser av vilka alla komponenter i det biologiska nätverket identifieras och relateras funktionellt till varandra och miljön. Genom att fokusera på ett patientcentrerat förhållningssätt snarare än på den konventionella sjukdomscentrerade modellen, adresserar funktionsmedicin hela individen och inte bara symtomen. I de flesta fall är det själva patienten som har lösningar till sina egna problem och här är läkarens uppgift att skaffa fram information och organisera den i en handlingsplan som är begriplig och genomförbar för patienten. Funktionsmedicin gynnar en unik personlig inverkan på hälsa och vitalitet på individnivå. Detta är en utveckling inom medicinsk praxis som överlägsen tillgodoser behovet av hälsovård på 2000-talet. 

Granskning och utvärdering i den funktionsmedicinska modellen 

Granskningen fokuserar på patientens grundläggande kliniska huvudfunktioner genom en djupgående historia, fysisk undersökning och laboratorietester. Flera faktorer beaktas:

 Kliniska huvudfunktioner: Dessa är de grundläggande fysiologiska processerna som håller oss alla vid liv. Alla kliniska huvudfunktioner påverkas av miljö, gener och mentala tillstånd. I obalans kan de leda till symtom och sedan sjukdom. Det är inom dessa grundläggande kliniska obalanser som orsaken till alla kroniska sjukdomar kan upptäckas. De sju kliniska huvudfunktionerna är: 

– Assimilation (matsmältning, absorption, mikrobiom) 

– Försvar & reparation (immunsystem och inflammation) 

– Energi (energireglering och mitokondriell funktion) 

– Biotransformation och eliminering (toxicitet och avgiftning) 

– Kommunikation (hormoner, neurotransmittorer, immunförsvar, kognition) 

– Transport (kardiovaskulära och lymfsystem) 

– Strukturella integritet från cellulära membran till muskuloskeletala systemet

• Miljöpåverkan: Forskningen har bevisat att upp till 80% av kroniska sjukdomsrisker beror på livsstil. För att ta itu med kroniska hälsotillstånd eller sjukdomar måste man ta itu med livsstilen. 

Några viktiga justerbara livsstilsfaktorer är: 

– kvalitet på vattnet man använder 

– kvalitet på luften man andas in 

– kvalitet på allt man stoppar i eller på sig

– Vilken typ av kost man följer 

– Fysiska aktivitet

– Sömnhygien och kvalitet

– Tidigare eller pågående exponering av toxiska ämnen 

– Traumatiska upplevelse både fysiskt, känslomässigt och mentalt 

• Genetik: Varje person har en unik genuppsättning som kan orsaka olika nivåer av mottaglighet för sjukdomar. Även om det är bra att bedöma sjukdomar med en genetisk ritning på en patient, är det viktigt att inse att ens DNA inte är ett förutbestämt öde. Ny forskning har visat att genuttryck påverkas av många miljöfaktorer i såväl som patientens upplevelser, attityder och övertygelser. Detta är epigenetik. Människor kan förändra hur deras gener aktiveras och uttrycks genom sina handlingar. https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/intro/ 

• Hjärna-kropp-intelligens: Psykosociala och andliga faktorer särskilt hur man reagerar på stressfaktorer kan ha en enorm betydelse för hälsan. Att kunna integrera dessa faktorer är avgörande för en riktig helhetssyn vad gäller patienten.

Funktionsmedicinsk strategi för behandling 

Man betonar primärt på förebyggande strategier för att bemöta sjukdomar. Det finns mycket visdom i det gamla ordspråket ”ett gram förebyggande är värt ett kilo botemedel”. När en sjukdomsprocess har startat bestäms vilken klinisk huvudfunktion ansvarar för orsaken och är obalanserad. De flesta funktionella obalanser kan hanteras, vissa behandlas ordentligt och andra återgår helt till optimal funktion. Återställning hos balansen av kliniska kärnfunktioner har alltid en betydelsefull positiv inverkan på patientens hälsa. En stor verktygslåda med tillgängliga interventioner utvärderas och en anpassad behandlingsplan tillämpas för maximal påverkan på den underliggande funktionen. Funktionsmedicin utvidgar läkarens verktygslåda utöver läkemedel och kirurgiska metoder. Det innehåller också botaniska ämnen, kosttillskott, terapeutiska kost, träningsplaner, funktionell neuro-rehabilitering, avgiftning, stresshanteringstekniker och med mera. Läkaren och patienten blir aktiva partners. Ett sådant partnerskap gör det möjligt för patienten att verkligen ha kontroll över att uppgradera sin hälsa och uppnå optimalt välbefinnande. 

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.