Vår mikrobiota är i fokus mer än någonsin!

Visste du om mikrobiomet i bröstet? Bröstvävnad ansågs ursprungligen vara steril, men flera studier har visat närvaron av en distinkt lokal mikrobiota i bröstet där dysbios antas inducera och stödja karcinogenes (Parida, 2019). Kvinnors postmenopausala diagnos som nyligen diagnostiserats med bröstcancer visade sig ha mindre mångfald och sammansättning av olika tarm-mikrobiota jämfört med friska kontroller (Goedert, 2015).

I en nordamerikansk fall-kontrollstudie av 2266 kvinnor med bröstcancer och 7953 friska kontroller före antibiotika användning var associerade med ökad risk för bröstcancer (Velicer, 2004). Dysbios kan framkalla genetisk instabilitet, påbörja DNA-skador, förändra nivåer av cirkulerande steroidhormoner och förändra immunfunktioner vilka leder till en dålig terapeutisk respons (Parida, 2020).

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.